top of page

"De KPJ"

De Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) is een organisatie van vroegeruit voor jongeren van het platteland. KPJ Teteringen is opgericht in 1921.

 

Wist je dat:
- de RKJB op 21 maart 1921 de oprichtingsvergadering hield bij Sjaak Dikmans
- er 5 personen bij het bestuur waren betrokken
- Sjaan van Beek, Jan van Beek, Kees Snijders, Jan de Jong en Kees Snoek
- dit dus toen al bekende namen waren uit ons dorp.
- de N.E.B vulde dit aan met Willem Rops en Christ Backx
- er waren rond de 25 mannelijke leden
- bij de 1ste ledenvergadering in ´t oude pakhuis werd gezeten op stoelen van het geld van de spaarders van de Boerenleenbank
- er een proef veldje aangelegd werd aan de Oosterhoutseweg van ongeveer 20 are en men de kas daarmee spekte
- biljarten de meest favoriete sport was tijdens de oprichting

 

Zeg wat deden de vrouwen ondertussen?
- daar zijn we nu nog niet achter
- er op een gegeven moment wel een boerinnenbond is gekomen
maar wat wanneer en waar blijft een raadsel

 

Nu een grote stap in de geschiedenis.
Ja , de periode van 1925 - 1945 zijn de verbrande jaren.
Janus Damen, de koster, was de penningmeester en hij was bang dat de Duitsers zijn centjes van de vereniging zouden pikken. Dus verbranden hij alle geldstukbewijzen.

 

Wist je dat:
- ze in de jaren ´45 en ´46 één gulden per half jaar aan contributie moesten betalen
- de technisch adviseur van 1945 de leden een gevoelige en leerzame les gaf
de les was: Tijd noch moeite is me te veel, als jong katholieke boeren zich als jonge boeren gedragen. Waardering voor het onderwijs, meer levens ervaring, orde, tucht, beleefdheid en een goed gehoor op vergaderingen, beschaafd zijn in woord en daad + achting voor je meerdere
- dat nog al wat is om te zeggen, maar zeker niet minder waar
- tijdens het 25 jarig bestaan van de KPJ vastentijd was en hierdoor alleen een heilige mis werd opgedragen
- er toen ook al veel activiteiten waren zoals graanontsmetten, excursies, gymnastiek, vee beoordelingen, retraite, proefvelden en 
gewassen wedstrijden

 

Wist je dat:
- er eind jaren 50 begin jaren 60 veel aandacht kwam voor wereldproblemen
- cursussen wellevendheid, welsprekendheid en verder aanzet tot samenwerking binnen de RKJB gegeven werden
- de zangclub o.l.v. A. Oomen samen zongen met de jonge boeren en de boerinnen
- men in 1959 begonnen met oud papier ophalen
- de eerste gemengde avond tussen de RKJB en de RKBJB plaats vond in 1959
- er toen veel toneel werd opgevoerd en er gezamenlijke sportclubs waren

 

Wist je dat:
- Jan Ansems schrijft in 1960: Het is van het allergrootste belang dat men zich niet alleen geestelijk ontwikkeld maar ook lichamelijk moet een harmonische ontwikkeling tot stand gebracht worden, en hiervoor is sport het middel.
- in 1963 de proefvelden, waar alles mee begonnen was, werden afgeschaft door te hoge kosten
- in februari 1966 een vergadering gehouden werd waarin de BJB en de RKJB samen werden gevoegd tot de KPJ
- de meisjes vanaf dat moment 2 gulden per jaar minder betaalden dan de jongens

 

Wist je dat:
- Jan de Jong en Martien van Beek heel lang samen instructeurs zijn geweest van de agrarische sector
- vanaf de jaren ´70 sport steeds belangrijker wordt, waaronder de zeskampen
- op 24 april 1971 het 50 jarig bestaan gevierd werd met een feestvergadering vol dans, muziek en een revue
- in 1974 er een discussie was of je als getrouwd stel bij de KPJ mocht blijven en dat ze wellicht de leeftijd wilden verlagen
- in de krant van 1974 stond vermeld dat de Flanelle het huis orkest van de KPJ was
- dat jaar werd ook het 10 jarig bestaan van de KPJ gevierd
- in 1974 een top jaar was voor het handbalteam van de KPJ
- er 4 teams de eerste plaats wonnen
- wist je dat vanaf 1975 het aspiranten aantal enorm toenam
- de KPJ in 1974 de 3 de prijs won in de carnavalsoptocht en dat 150 gulden opleverde
- in 1975 de eerste 3 plaatsen van het vee beoordelen behaald werden door boeren van KPJ Teteringen

 

Wist je dat:
- in 1975 het culturele deel enorm opkwam
- volksdansen, toneel, fantasiedans en culturele dagen werden georganiseerd
- men zich later wat meer ging richten op de boeren gezindagen omdat daar toch meer interesse in was
- er in 1980 een dipje was in het bestuur
- er toen moeilijk aan bestuursleden kon komen net als nu in 2017
- de KPJ toch weer opgekrabbeld is des tijds door een aantal enthousiastelingen
- wij enorm hopen dat dit na het 95-jarig jubileum van 4 februari 2017, ook weer gaat gebeuren
- de oude KPJ vlag in het jaar 1982 weer is gevonden en wij deze nu nog in ons bezit hebben
- deze dan ook prachtig hing in onze feestschuur

bottom of page